Tweede Kamer verkiezingen 15 maart

Op woensdag 15 maart 2017 zijn in Nederland de Tweede Kamer verkiezingen. Op deze pagina vindt u informatie die voor u van belang kan zijn.

Meer informatie over de landelijke verkiezingen vindt u op Rijksoverheid.nl.

Stemmen in de gemeente Zutphen

Hieronder leest u alles over het uitbrengen van uw stem in de gemeente Zutphen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Mag ik stemmen?

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt. Kan ik toch stemmen?

Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Waar kan ik stemmen?

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Op wie kan ik stemmen?

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Afbeelding verkiezingen

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

In de gemeente Zutphen worden de stempassen uiterlijk 1 maart 2017 bezorgd.

Mag ik stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 als u:

 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (30 januari 2017) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt (is uw pas 'in het ongerede geraakt')? Vraag dan een nieuwe stempas aan. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur. Komt u met uw identiteitsbewijs even langs in het stadhuis in Zutphen. Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Kiezers aan wie een schriftelijk volmachtbewijs is verstrekt, kunnen geen nieuwe stempas krijgen.

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Geldige identiteitsbewijzen zijn onder meer het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U mag ook een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen. Dit wordt voor de Tweede Kamer verkiezingen ook als een geldig document beschouwd.

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt. Kan ik toch stemmen?

Als u uw identiteitsbewijs bent verloren, of als deze is gestolen, dan kunt u zich in het stemlokaal identificeren aan de hand van een kopie van een proces-verbaal van de politie of een kopie van een verklaring van vermissing van de gemeente waarin de vermissing is vermeld. U moet ook een document meenemen waarin uw naam en foto staan, zoals een NS-abonnement of een museumjaarkaart.

Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

De enige manier om te stemmen als uw identiteitsbewijs langer is verlopen dan 5 jaar is iemand een schriftelijke volmacht geven.

Waar kan ik stemmen?

Als inwoner van de gemeente Zutphen kunt u uw stem uitbrengen in een van de 25 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt vermeld. Maar u mag uw stem ook uitbrengen in een ander stembureau in Zutphen en Warnsveld.

Alle stemlokalen in de gemeente Zutphen (pdf, 153KB). In dit overzicht kunt u ook zien welke bureaus toegankelijk zijn voor minder validen.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Bent u kiesgerechtigd, maar kunt of wilt u niet in de gemeente Zutphen stemmen? Bij de Tweede Kamer verkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen. U vraagt dan toestemming om buiten Zutphen te mogen stemmen. De kiezerspas kunt u:

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet zelf kunt gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit heet: stemmen bij volmacht. U moet hiervoor het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen.

Onderhandse volmacht

Op de achterzijde van de stempas vult u de gevraagde gegevens in. De gemachtigde en u moeten beiden tekenen. De stempas of kiezerspas verandert daarmee in een volmachtsbewijs. Deze manier van machtigen heet een onderhandse volmacht. Een onderhandse volmacht kan alleen als de gemachtigde en u in dezelfde gemeente wonen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt daarvoor de tot volmacht omgezette stempas of kiezerspas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

Bent u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis voordat uw stempas bezorgd wordt, dan kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de peildatum kiesgerechtigdheid (30 januari 2017) woonde. U gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen (pdf, 41KB).

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde moet voor de Tweede Kamer verkiezingen ook kiesgerechtigd zijn. Het verzoekschrift dient uiterlijk 10 maart 2017 door de burgemeester te zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd (de gemachtigde) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 15 maart in het buitenland en staat u ingeschreven in Zutphen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen, of per brief stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

Per brief stemmen

U kunt er ook voor kiezen om zelf per brief te stemmen. U krijgt dan op het adres in het buitenland een briefstembewijs en een retourenvelop toegestuurd. Vervolgens krijgt u per post of e-mail een stembiljet (u geeft zelf uw voorkeur aan). Op het biljet maakt u uw keuze en stuurt het met de andere stukken per post terug.

Aanvraagformulier om per brief te mogen stemmen (pdf, 52 kB).

U kunt het aanvraagformulier per post of per e-mail opsturen. Het postadres is:

Gemeente Zutphen
Team Publiekszaken
Postbus 41
7200 AA Zutphen

E-mailen kan naar info@zutphen.nl.

Uw aanvraag moet uiterlijk 15 februari 2017 binnen zijn.

Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Nee, alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet. De wetgever gaat er van uit dat indien verstandelijk gehandicapten niet zonder hulp kunnen stemmen, zij ook niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht. Het is uiteraard aan het stembureau erop toe te zien dat zich in het stembureau geen praktijken voordoen die in strijd zijn met de Kieswet.

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

Op wie kan ik stemmen?

Uiterlijk 13 maart 2017 ontvangen alle huishoudens in Zutphen en Warnsveld een overzicht van de kandidatenlijst van de deelnemende partijen.

De kandidatenlijst online bekijken (pdf, 184 kB)

Welke regels gelden er voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken voor de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden. De volgende regels gelden voor het aanplakken van posters:

 • 1 affiche (maximaal A1 formaat, ongeveer 60 bij 85 centimeter) per plaklocatie (de ruimte is beperkt).
 • Niet plakken over andere affiches.
 • Gebruik maken van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere hechtmiddelen gebruiken zoals lijm vanwege mogelijke beschadiging van de borden).

Bij onbevoegd gebruik van de borden of het niet respecteren van de regels kan de gemeente affiches verwijderen.

Op onderstaande locaties kunnen de verkiezingsposters worden geplakt:

Zutphen

 • Hoek Laan naar Eme / Den Elterweg
 • De Hoven, hoek Kanonsdijk / Weg naar Voorst
 • Hoek Coehoornsingel / Deventerweg (bij de Canadezenbrug)
 • Hoek Gerard Doustraat / Graaf Ottosingel, (vóór de brug)
 • Langs Rotonde Houtwal / Tadamastraat (politiebureau)
 • Bij de brug Jo Spierlaan / Joke Smitlaan (langs het water)
 • Hoek Goethesingel / Canadasingel (nabij de Skatebaan)

Warnsveld

 • Hoek Rijksstraatweg / Den Elterweg, langs het fietspad
 • Hoek Ooyerdreef / De Gaikhorst

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact met ons opnemen, telefoon 14 0575 of e-mail info@zutphen.nl.