Begroting en jaarverslag

Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

Begroting

In de Strategische Agenda beschrijft de gemeente wat zij in een aantal jaren wil bereiken en hoeveel geld daarvoor nodig is.

Strategische Agenda 2017-2020 (pdf, 1 MB)

Jaarstukken

Met het Jaarverslag en de Jaarrekening (de Jaarstukken) leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over hun prestaties in het afgelopen boekjaar en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

Jaarstukken Gemeente Zutphen 2015 (pdf, 3 MB)