20 april: praten over 's Gravenhof

Hoe zouden wij het ’s Gravenhof graag willen zien en beleven in de toekomst? En wat betekent dat voor de inrichting en het gebruik van dit oudste plein van Zutphen? Op 20 april om 19.00 uur gaan wij in gesprek met omwonenden, ondernemers en belanghebbenden. Ook u kunt meedenken en -praten.

Het 's Gravenhof is een plein met aanzienlijke cultuurhistorische en monumentale kwaliteiten. Het is omringd door monumentale gebouwen als de Walburgiskerk, het oude stadhuis, het Hampshire hotel en straks het nieuwe Hof van Heeckeren. Van oudsher is het hét historisch centrum van bestuur, rechtspraak en religie in Zutphen.

Verblijven en recreëren

Het 's Gravenhof is van grote waarde voor de Zutphense binnenstad en kan nog veel meer betekenen. Het versterken van de binnenstad is één van de speerpunten van het college van B&W. Het gemeentebestuur wil het 's Gravenhof herinrichten zodat het een plein wordt waar verblijven en recreëren centraal staat. Veel binnensteden veranderen van winkelgebied naar recreatie- en verblijfsgebied en een ontmoetingsplek met winkels. De herinrichting van het 's Gravenhof sluit aan bij die ontwikkeling. De cultuurhistorische kwaliteiten van het plein worden versterkt en meer beleefbaar. Zo krijgt Zutphen naast een sterk winkel- en horeca-aanbod ook een krachtig 'kloppend' cultuurhistorisch hart.

Ideeën en vragen delen

Wilt u meedenken en -praten? Op donderdag 20 april willen we ideeën, kansen en vragen verzamelen over de herinrichting. Deze geven we mee aan de ontwerpers voor de inrichting van het plein. De bureaus ARCX en architectenbureau MTD vertellen u 20 april over de geschiedenis en cultuurhistorische waarde van het plein. Stadsarcheoloog Michel Groothedde begeleidt de avond; wethouder Annelies de Jonge heet u welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in de Walburgiskerk en start om 19.00 uur. U kunt zich tot 15 april aanmelden bij Irene Nuijen via i.nuijen@zutphen.nl.

Onderdeel van Poort van Zuid

De herinrichting van het 's Gravenhof is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Poort van Zuid. Dit is het gebied vanaf de Houtwal tot het plein ‘s Gravenhof. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkeing is het aantrekkelijker maken van de route vanaf de parkeerplaats Houtwal naar de binnenstad.

Wij verwachten dat in de toekomst meer bezoekers van de binnenstad deze zuidelijke toegang gebruiken. Dat vraagt om een passender en logischer inrichting.

Vervolg

Mei 2017: vervolgbijeenkomst voor alle betrokkenen over de ontwikkeling van het gebied Poort van Zuid.

Juni 2017: 3e bijeenkomst, met een presentatie en bespreking van een ontwerpschets.

2e helft 2017: college van B&W belist over de ontwerpschets van het hele gebied Poort van Zuid en over het inrichtingsplan ’s Gravenhof.

2018-2019: start uitvoering herinrichting van het ’s Gravenhof.