Het Dagelijks Bestaan op zoek naar nieuwe locatie

Het Dagelijks Bestaan moet de huizen op de Voormars verlaten. Zij zijn nog op zoek naar een alternatieve locatie en hebben daarover intensief overleg met ons.

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Patricia Withagen namens het college met Het Dagelijks Bestaan besproken dat zij de huizen op de Voormars echt op 1 augustus moeten verlaten. De staat van de huizen en de leidingen is zodanig dat het niet verantwoord is om daar nog langer veilig genoeg te wonen. Die verantwoordelijkheid wil de gemeente niet op zich nemen. Het Dagelijks Bestaan heeft daar begrip voor.

Zoektocht naar locatie

Met Het Dagelijks Bestaan zijn afspraken gemaakt over hoe wij hun zoektocht naar alternatieve locaties kunnen ondersteunen. Hoogste prioriteit is het vinden van een locatie voor de korte termijn waar Het Dagelijks Bestaan 1 tot 2 jaar kan blijven. Daarover vindt deze week al het 1e gesprek plaats om mogelijkheden te verkennen. Begin mei is er een werksessie met externe begeleiding waar Het Dagelijks Bestaan met de gemeente kansrijke opties voor de lange termijn verder gaat verkennen. Het gaat dan om een locatie waar Het Dagelijks Bestaan zich voor 10 jaar kan vestigen.