Plan De Hoven ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerpplan ‘Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat’ op 31 januari 2017 vastgesteld. Het plan ligt ter inzage van donderdag 9 februari 2017 tot en met woensdag 22 maart 2017 bij het loket van het stadhuis. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Beter aansluiten bij omgeving

De provincie Gelderland maakt een plan voor een nieuwe aansluiting tussen de wegen Kanonsdijk en Zutphensestraat. Deze maatregel ligt vooral op grondgebied van de gemeente Brummen. Het geplande fietspad tussen de Baankstraat en het Tondense Enkpad wordt verplaatst. Ook de maatregelen die de Provincie neemt om wat terug te doen voor de natuur (natuurcompensatie) worden wat anders. U kunt hierover lezen in het plan ‘Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat’. De provincie neemt deze maatregelen zodat de rondweg beter aansluit bij de omgeving.

Meer informatie op de website van de Provincie Gelderland .