Uw aanslag gemeentebelastingen

Tribuut verstuurde vrijdag 10 februari de aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen. Eigenaren en/of gebruikers van boerderijen, bedrijfspanden of onbebouwde grond ontvangen de aanslag rond 25 februari.

Heeft u vragen over uw aanslag? Op Tribuut.nl vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact op met Tribuut. Het team van Tribuut is bereikbaar op 055 580 22 22.

Contactgegevens Tribuut.

Aanslag niet juist?

Denkt u dat uw aanslag niet juist is? Bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde niet klopt? Neem dan contact op met Tribuut. De medewerkers van Tribuut kunnen ervoor zorgen dat eventuele onjuistheden zo snel mogelijk worden hersteld. U hoeft dan niet formeel bezwaar te maken.

Kwijtschelding aanvragen

Kunt u de aanslag gemeentebelastingen niet betalen? Met een bijstandsuitkering of een ander minimumloon kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. U hoeft de aanslag voor een aantal belastingen dan niet, of alleen gedeeltelijk, te betalen. Op Tribuut.nl staat uitgelegd wanneer u kwijtschelding kunt aanvragen en hoe u dit kunt doen.

Verandering in kwijtschelding afvalstoffenheffing

Een van de gemeentebelastingen is de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel (het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt). De gemeenteraad heeft besloten om kwijtschelding alleen nog voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing mogelijk te maken, niet meer voor het variabele deel.

Het vaste deel van de heffing is iets goedkoper geworden. In 2016 betaalde u € 132, in 2017 betaalt u € 127,20.

Wilt u besparen op uw afvalkosten? Scheid uw afval dan zo goed mogelijk. U betaalt namelijk voor het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft.

Kijk voor informatie over afval scheiden op www.circulus-berkel.nl/zutphen/afvalstromen.

Meer informatie

Alle gemeentebelastingen op een rij (op Tribuut.nl).