3 projecten voor dagbesteding kunnen verder

Dagbesteding zorgt voor een zinvolle invulling van de dag en dat kan op veel creatieve manieren georganiseerd worden. Wij stellen een budget beschikbaar voor 3 projecten die als proef georganiseerd worden. Wethouder Patricia Withagen en 2 ervaringsdeskundigen gaven daarvoor 'groen licht'.

Het 1e project, Talentenpool door en voor talenten, richt zich op volwassenen met een lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke beperking. Er wordt gekeken wat hun talenten zijn en hoe zij die kunnen inzetten op voor hen passende tijden (avond, nacht, weekend) voor klussen en werkzaamheden van organisaties, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren.

Het 2e project, Work in progress - Ontwikkelingen zonder grenzen, richt zich op cliënten die in de huidige systemen vastlopen. Door te werken met een integraal budget worden zij geholpen op weg naar betaald werk, voor zover mogelijk.

Het 3e project is De Vierdees (dromen, denken, durven, doen). Het plan is om een huiskamer met inloop verder te ontwikkelen. Binnen deze huiskamer kunnen inwoners zelf en met elkaar activiteiten ontwikkelen.

Projectplan maken

De 3 groepen gaan verder met het maken van hun projectplan. Die leggen zij aan het college van burgemeester en wethouders voor. De gemeente is nog met 10 andere partijen met ideeën voor dagbesteding in gesprek.