Huisvesting Dagelijks Bestaan maximaal 1 jaar verlengd

De tijdelijke gebruiksovereenkomst die Het Dagelijks Bestaan heeft met woningbedrijf Ieder1 kan met maximaal 1 jaar verlengd worden. De woningen op de Mars moeten dan wel worden aangepast aan de geldende veiligheidsnormen.

Het Dagelijks bestaan heeft daardoor extra tijd om voor de woon-, zorg en dagactiviteiten een definitieve oplossing te vinden.

Wij onderzochten samen met Ieder1 of verlenging mogelijk was omdat:

  • er voorlopig geen bouwactiviteiten op een deel van de locatie plaatsvinden;
  • het Dagelijks Bestaan nog geen alternatieve locatie heeft gevonden voor de woon- en zorgactiviteiten. Voor de dagactiviteiten is wel een tijdelijke nieuwe plek gevonden.