Jeugdsportfonds van start in Zutphen

'Alle kinderen moeten kunnen sporten', is het motto van het Jeugdsportfonds. Gemeente Zutphen vindt dit doel belangrijk. Daarom sluiten wij ons aan bij het Jeugdsportfonds Gelderland. Op 29 juni ondertekenen wethouders Coby Pennings en Annelies de Jonge en bestuurslid Jos Penninx van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland een samenwerkings-overeenkomst. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds in de gemeente Zutphen officieel van start.

Het Jeugdsportfonds maakt sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. In Nederland wonen ongeveer 400.000 kinderen in gezinnen met een minimum inkomen. Veel van deze kinderen willen graag sporten bij een vereniging, maar kunnen dat niet betalen.

Gemeente Zutphen stelt aan het fonds geld beschikbaar om kinderen uit Zutphen in verenigingsverband te kunnen laten sporten. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen.

Meer kinderen aan het sporten

Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen. Daarom is er al de Meedoenregeling van Het Plein, die naast sportieve ook sociale en culturele schoolactiviteiten vergoedt van gezinnen met een laag inkomen. Ook is Stichting Leergeld al enige jaren actief in Zutphen. Leergeld heeft hetzelfde doel als het Jeugdsportfonds, maar vergoedt naast sport ook andere activiteiten voor kinderen. Met het Jeugdsportfonds heeft Zutphen nu een extra mogelijkheid om kinderen te bereiken.

Aanmelden via buurtsportcoaches

Ouders en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsport. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. In Zutphen zijn de buurtsportcoaches als tussenpersoon aangewezen. Zij hebben veel contact met sportverenigingen en kunnen van daaruit kinderen aanmelden bij het Jeugdsportfonds.

Informatiemiddag

Op donderdag 29 juni vindt de officiële ondertekening plaats en wordt een presentatie gegeven over de werkwijze van het Jeugdsportfonds. Alle professionele organisaties die werken met kinderen zijn van harte uitgenodigd, evenals sportverenigingen met jeugdleden. De bijeenkomst is om 15.30 uur en vindt plaats in het Oude Stadhuis, ’s Gravenhof 1 in Zutphen. Aanmelden kan via e-mail: n.caliskan@zutphen.nl.