Zutphenaren willen energieneutrale gemeente

Zutphenaren vinden een energieneutrale leefomgeving belangrijk. Inwoners willen hieraan zelf bijdragen. En ook de gemeente moet zich hiervoor blijven inzetten. Die wens blijkt uit een enquête over duurzaamheid die de gemeente heeft gehouden onder het online inwonerpanel Zutphen Spreekt. Ruim 79% van de respondenten vindt het belangrijk of zeer belangrijk dat de gemeente zich actief inzet om een energieneutrale gemeente te worden.

Een andere opvallende uitkomst is, dat 74% van de deelnemers energiezuinigheid in (zeer) grote mate belangrijk vindt bij de koop van een woning. Daarbij is 55% bereid om meer te betalen voor een energiezuinige woning.
Van de ondervraagden vindt 64% grootschalige zonnedaken op bestaande gebouwen (denk aan bedrijfspanden) het meest geschikt als duurzame energiebron in Zutphen. 33% vindt zonneparken op de grond het meest geschikt; 30% vindt dat van windturbines.

Duurzame voornemens van inwoners

Er is grote interesse in zonnepanelen en zonneboilers. 16% heeft al zonnepanelen, nog eens 15% denkt binnen 5 jaar zonnepanelen op zijn dak te gaan leggen.

Verder vangt 32% van de ondervraagden regenwater op. Binnen 5 jaar wil nog eens 15% regenwater opvangen met een regenton of door het infiltreren van water in de tuin.

Tot slot denkt 22% binnen 5 jaar in een elektrische of hybride auto te rijden.

Initiatieven

Ongeveer 40% van de ondervraagden vindt, dat zijn koopwoning (nog) beter geïsoleerd kan worden. Hulp kan dan komen van het energieloket, het Woningabonnement en de energiecoach.

Ruim een kwart van de ondervraagden (28%) kent de lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie, een initiatief van en voor inwoners. De helft (54%) vindt dit (zeer) interessant. Van de ondervraagden die andere Zutphense initiatieven op het gebied van duurzaamheid kennen, vindt ook ongeveer de helft deze (zeer) interessant.

Zutphen Spreekt

De gemeente vraagt Zutphen Spreekt ongeveer 4 keer per jaar om een mening over onderwerpen die spelen in de gemeente. Het panel telt 1465 leden, waarvan in dit geval 63,5% heeft gereageerd.

Vervolg

Van de deelnemers heeft 16% aangegeven, dat ze willen meedenken over een gemeentelijke duurzaamheidsagenda. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Informatie over gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven gaat naar de mensen die hiervoor in het onderzoek belangstelling toonden. Deze informatie is ook te vinden op www.zutphen.nl/energieneutraal.