Denk mee over subsidiebeleid

Wij gaan graag met u in gesprek over de vele doelen die wij subsidiëren. Bijvoorbeeld welzijn, sport, cultuur, participatie en jeugd. Wij zijn benieuwd wat u zou willen merken van subsidies en welke goede voorbeelden u kent. En natuurlijk wat wonen in Zutphen en omstreken fijn maakt.

Daarom nodigen wij inwoners en vertegenwoordigers van instellingen uit voor de 2e thematafel Subsidie onder de loep:

  • Datum: 30 mei 2017
  • Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
  • Locatie: Warnsveldzaal oude stadhuis, 's Gravenhof 1.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de 1e thematafel die 11 mei plaatsvond. Toen spraken we met ongeveer 30 deelnemers over mooie voorbeelden van activiteiten die met subsidies worden ondersteund. Aan de hand van deze voorbeelden is gebrainstormd over de invulling van het toekomstig subsidiebeleid. De opbrengst was enorm en het enthousiasme groot.

Sluit u bij de 2e thematafel aan?

Tijdens de 2e bijeenkomst gaan we praten over de volgende vraag: Welke kenmerken hebben activiteiten die het waard zijn (deels) gefinancierd te worden door de gemeente? Hoe beoordelen we waar we in investeren?

De antwoorden op deze vraag gaan wij gebruiken om een afwegingskader te maken: welke activiteiten komen wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen.

U kunt zich voor 29 mei aanmelden voor de bijeenkomst bij Marijke Brands via m.brands@zutphen.nl.

Wat willen wij bereiken?

Ons belangrijkste doel voor de komende jaren is het versterken van onze sociaal economische kracht. In de Strategische Agenda 2017-2020 (pdf, 1 MB) zijn hiervoor 3 doelen benoemd:

  1. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren.
  2. Versterken van kwetsbare Zutphenaren.
  3. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat.

Hoe we dit kunnen bereiken, willen we samen met u bepalen tijdens de thematafels. In totaal organiseren wij 3 thematafels.