€ 392.500 extra voor cleantech

Wij investeren € 392.500 extra om de plannen in het jaarplan van cleantech in Zutphen te realiseren. In het jaarplan staat hoe de gemeente concreet gaat investeren in samenwerking met ondernemers, in de doorontwikkeling van De Mars en in allerlei cleantechprojecten.

Cleantech betekent: nieuwe producten of diensten van bedrijven, die helpen bij het hergebruiken van grondstoffen of het opwekken van schone energie. Het doel is om minder afval en vervuilende restproducten te hebben, en om meer banen te creëren.

Zoveel mogelijk concrete cleantech projecten en initiatieven

We willen zoveel mogelijk concrete cleantech projecten en initiatieven mogelijk blijven maken. Zowel bestaande (zoals het Cleantech Center) als nieuwe.

We willen hotspots stimuleren: plekken waar innovatieve ontwikkelingen rond een thema bij elkaar komen. We streven naar grote stappen in energieneutraliteit. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor energiebesparing en energie-opwekking op De Mars en De Revelhorst, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken. Bedrijven kunnen warmte en koude uitwisselen en voor de gemeente zijn er mogelijkheden om meer duurzaam in te kopen.

De Mars

Om onze ambitie waar te maken, willen we intensiever samenwerken met ondernemers. Dat gebeurt in Zutphen zelf en in de Cleantech Regio. Ook maken we samen met ondernemers een businessplan voor De Mars. We kijken vooral naar kansen voor cleantech en naar een modern (ondergronds) netwerk voor het bedrijventerrein, zoals elektranet en glasvezel.

Goede samenwerking tussen de ondernemers onderling (parkmanagement) is van belang voor de toekomst van De Mars. Ook daar zetten we op in.

Focustraject

Ons belangrijkste doel voor de komende jaren is het verder aanjagen van de economie en werkgelegenheid. Inzetten op cleantech past daarbij. We creëren meer banen en minder afval, gebruiken minder energie en binden (nieuwe) ondernemers en krachtige inwoners aan Zutphen.

Zutphense bedrijven staan vooraan in de 21e eeuw door zuinig te zijn met energie en grondstoffen en door innovaties in de hele productie- en bedrijfsketen. Denk aan voormalige afvalverwerkers die nu moderne bedrijven zijn die de afvalstroom verwerken tot nieuwe grondstoffen. Dit 'circulaire cluster' is toonaangevend in Nederland en daarbuiten, en kan nog verder groeien. Ook bedrijven die hun productie recent hebben aangepast naar schone technologie.