Plannen ter inzage

Als een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan of beleidsplan) 'ter inzage' ligt, kunt u hierop binnen een bepaalde periode reageren.

  • Ontwerpbestemmingsplan 'Keucheniusstraat 26'

    Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 15 september 2017 tijdens de algemene openingstijden van het stadhuis, bij het loket voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt: Ontwerpbestemmingsplan 'Keucheniusstraat 26', gemeente Zutphen.