Zorg en inkomen

In een mensenleven kan veel veranderen. Soms zijn er situaties waardoor u hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld doordat u uw baan verliest, uw gezin of woonsituatie verandert of doordat u te maken krijgt met ziekte. De gemeente is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste hulp.

Wie kan mij helpen?

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u op verschillende manieren hulp krijgen:

  • via uw huisarts: voor lichamelijke en geestelijke klachten;
  • via de sociale wijkteams, voor problemen in uw persoonlijke leven, uw gezin of buurt;
  • via het Plein Zutphen, voor hulp bij het vinden van werk, schuldhulpverlening, voor hulpmiddelen en hulp in huis en voor het aanvragen van een uitkering;
  • via het Centrum voor Jeugd en Gezin, voor hulp bij opvoeding en opgroeien.

Direct naar:

Ga naar Werk

Ga naar Geld

Ga naar Jeugd en gezin

Ga naar Gezondheid en zorg

Ga naar Huis en thuis

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij wie u ook aanklopt, we streven er in Zutphen naar dat u 1 aanspreekpunt krijgt, en dat u waar nodig doorverwezen wordt naar professionele zorg.
Lees meer over de werkwijze.