Fietsen en wandelen rondom De Hoven

In en rondom De Hoven moet een aantrekkelijk netwerk van fiets- en wandelpaden komen. Hiermee willen we recreatie en toerisme stimuleren en de kwaliteiten van het gebied beter benutten. Denk aan natuur, historie en water.

Ook willen we een aantrekkelijke verbinding maken voor fietsers en wandelaars richting de Veluwe en de Achterhoek. Het gaat dus om leuke ommetjes ín De Hoven en om routes die De Hoven verbinden met stad en ommeland. We sluiten hierbij aan op bestaande fiets- en wandelroutes.

Ontwerpatelier

Bij het ontwerpen van dit routenetwerk denken allerlei organisaties mee. Zoals Wijkraad De Hoven en de VVV. Maar ook inwoners van De Hoven. Tijdens 2 ontwerpateliers in het voorjaar hebben zij hun ideeën op papier gezet. De landschapsarchitecten van bureau Bosch Slabbers hebben de ideeën vertaald in een ontwerp. We werken dit uit in concrete voorstellen voor de aanleg van nieuwe paden en bijvoorbeeld bebording, zodat er nieuwe routes ontstaan via bestaande paden. We doen dit in overleg met andere betrokken partijen, zoals onze buurgemeenten, de provincie, waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Luchtfoto van gebied ten zuiden van De Hoven.