Asielzoekerscentrum Voorsterallee

Het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen is op 28 juli 2016 in gebruik genomen. De gebouwen van de vroegere rechercheschool zijn aangepast om er een bewoonbaar asielzoekerscentrum van te maken. De instroom van de bewoners zal gefaseerd verlopen.

impressie azc voorsterallee

Samenwerking

Om de instroom zo soepel mogelijk te laten verlopen is er de laatste maanden hard gewerkt. Het COA en de gemeente stemmen bijna dagelijks af. Er is een omwonendenoverleg ingericht. Risico’s zijn gezamenlijk in kaart gebracht, worden gemonitord en waar nodig opgelost in een beheergroep. Er zijn intensieve contacten met de politie, winkeliers, vrijwilligersorganisaties en andere belanghebbenden. Met elkaar vertrouwen wij erop de instroom op deze manier goed op te kunnen vangen en te anticiperen op eventuele problemen.

Meldpunt COA

Wanneer u overlast ervaart of bijzonderheden wilt melden op of rondom de locaties kunt u mailen naar het COA, zutphen@coa.nl of warnsveld@coa.nl. COA heeft ook een telefoonnummer opengesteld: azc Zutphen 088-7152250 en voor de Noodopvang Warnsveld 06-52551862.

Nieuwsbrieven

De afgelopen jaren verscheen regelmatig de nieuwsbrief azc-Voorsterallee. Hierin stonden de nieuwste ontwikkelingen over de komst van het azc en een veilige inpassing in de wijk Noordveen. De laatste papieren nieuwsbrief verscheen in maart 2016.

De nieuwsbrief wordt nu verzorgd door het COA, samen met het omwonendenoverleg. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen naar: zutphen@coa.nl.

Documenten

Alle relevante documenten over azc-Voorsterallee op een rij.