Noodopvang vluchtelingen Warnsveld

Op het terrein van zorginstelling GGNet in Warnsveld (Vordenseweg) is deze zomer een noodopvang locatie voor vluchtelingen ingericht. Een vluchteling kan hier maximaal 6 maanden worden opgevangen. Er komt plek voor maximaal 400 personen. Gebouw De Mate wordt voor maximaal 5 jaar gebruikt voor noodopvang.

In de afgelopen maanden is de toestroom van vluchtelingen naar Nederland verminderd. De noodopvang in Warnsveld is inmiddels door het COA aangemerkt als reserve-capaciteit. Dit betekent dat bij een plotselinge stijging van het aantal asielaanvragen in Nederland de locatie snel in gebruik kan worden genomen. De eerder geplande bouw van woonunits gaat door de verminderde instroom voorlopig niet door.

 

Gebouw De Mate

Samenwerking

Om de instroom zo soepel mogelijk te laten verlopen is er de laatste maanden hard gewerkt. Het COA en de gemeente stemmen bijna dagelijks af. Er is een omwonendenoverleg ingericht. Risico’s zijn gezamenlijk in kaart gebracht, worden gemonitord en waar nodig opgelost in een beheergroep. Er zijn intensieve contacten met de politie, winkeliers, vrijwilligersorganisaties en andere belanghebbenden. Met elkaar vertrouwen wij erop de eventuele instroom op deze manier goed op te kunnen vangen en te anticiperen op eventuele problemen.

Meldpunt COA

Wanneer u overlast ervaart of bijzonderheden wilt melden op of rondom de locaties kunt u mailen naar het COA, zutphen@coa.nl of warnsveld@coa.nl. COA heeft ook een telefoonnummer opengesteld: azc Zutphen 088-7152250, Noodopvang Warnsveld 06-52551862.

Nieuwsbrief

Wij informeren u over de ontwikkeleingen rondom de noodopvang. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

Documenten over de noodopvang

Alle relevante documenten over de noodopvang.

Omwonendenoverleg

In het omwonendenoverleg bespreken we veiligheid en leefbaarheid rondom de locatie. Omwonenden, gemeente, COA, GGNet, brandweer, politie en scholen zitten in dit overleg.