Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Woning huren

Informatie over wooncorporaties in de gemeente Zutphen.

De meeste huurwoningen in Zutphen worden verhuurd via Woonkeus-Stedendriehoek.  Woonkeus is een samenwerkingsverband van woningcorporaties in de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst.

Het aanbieden van huurwoningen en het verdelen van de vrijkomende huurwoningen van deze verhuurders vindt plaats volgens afspraken die daar regionaal over gemaakt zijn. Binnen Zutphen zijn de woningcorporaties Woonbedrijf ieder1, Ons Huis en Mooiland-Vitalis bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De overige verhuurders verdelen hun woningen op een andere wijze.

Voorwaarden voor huren woning

U moet aan 2 voorwaarden voldoen:

  • u moet als hoofdbewoner tenminste 18 jaar of ouder zijn;
  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben, of over een geldige verblijfstitel in Nederland beschikken

Huisvestingsvergunning

Een huisvestings- of woonvergunning is in de gemeente Zutphen niet nodig. U dient na een verhuizing wel zo snel mogelijk uw nieuwe adres door te geven aan de gemeente.

Verhuurders


Uitgelicht

Raadsinformatie


Zoeken