Investeren in de binnenstad

Gemeente Zutphen investeert in de binnenstad. Dat is belangrijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van de hele Zutphense samenleving.

Zutphen gebruikt de binnenstad en haar kwaliteit om de hele gemeente economisch en cultureel sterk te maken. Dat doen we samen met ondernemers en bewoners.

We besteden extra tijd en geld om snel resultaat te boeken. Waar gaat dat geld en die energie naar toe? Die zetten we in om de gastvrijheid die we al hebben te houden en verder te verbeteren. Een mooi aanbod aan winkels en horeca. Met de eigenheid en eigenzinnigheid die bij het karakter van Zutphen passen. We zetten ook in op optimale beleving en ervaring van kunst, cultuur en het cultureel erfgoed. En we zorgen voor nog betere bereikbaarheid en toegang naar de binnenstad.

Wat we doen

  • Gastvrijheid

We maken de binnenstad aantrekkelijker door informatie over en promotie van Zutphen (door Stichting Zutphen Promotie), door verbetering van bewegwijzering en parkeren, een gastvrije ontvangst en aantrekkelijke winkels en horeca.

We werken samen met ondernemers aan de mooie stad. Onder andere door graffiti snel te verwijderen en goede verlichting aan te brengen. Kijk voor meer informatie over de promotie van Zutphen op www.inzutphen.nl.

  • Cultuur en erfgoed

We maken onze geschiedenis toegankelijker. We stellen monumenten open en verbeteren de sfeer in de stad.

We maken nieuwe routes. Stadsgidsen en fluisterboten leiden bezoekers door de stad. Onze culturele partners en initiatiefnemers zorgen samen met Stichting Zutphen Promotie voor een mooi jaarprogramma en evenementen. We versterken het cultuurhistorisch netwerk in de stad. Bijvoorbeeld door een impuls te geven aan het vernieuwen van gevels en het laten zien van de geschiedenis, ook in en voor panden die niet openbaar zijn.

  • De poorten van de stad

Hier gaat het om de ontwikkeling van de toegangen naar de stad. Zutphen heeft er meerdere:

  • Poort van Zuid (Houtwal, Vispoorthaven, ’s-Gravenhof)
  • Laarbrug (Laerepoorte, Laarstraat, Beukerstraat)
  • Klein Vaticaan (Burgemeester Dijckmeesterweg, Nieuwstad)
  • Stationsentree (Overwelving, Rozengracht).

De binnenstad wordt aantrekkelijker als de poorten van de stad passender en logischer zijn ingericht. We versterken de verkeers- en wandelroute naar de binnenstad en maken de gebieden die historisch en cultureel belangrijk zijn, beter zichtbaar. Eén van die kansrijke plekken is het ’s Gravenhof. Het aangrenzende gebied is de Poort van Zuid. Die loopt van de Houtwal tot en met het Vispoortplein. Ook de Poort van Zuid heeft kansen om een aantrekkelijke toegang te worden. Onze uitgangspunten daarbij zijn: duurzame oplossingen voor energie en klimaat, en een prettige woon- en leefomgeving.

Nieuwsbrief binnenstad

Wilt u op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de binnenstad? In november 2017 verscheen de eerste digitale nieuwsbrief Binnenstad. Een samenwerking van Zutphen Promotie, Binnenstads Management Zutphen, Binnenstads Platform Zutphen en gemeente Zutphen. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand. U kunt zich abonneren via www.inzutphen.nl/nieuws/nieuwsbrief.

Contact

Wilt u meedenken over Investeren in de binnenstad of wilt u er meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met: Remco Feith (binnenstadsmanager) of Hendrik Haafkens (Cultuur en Erfgoed), of Laura van der Poel (programmamanager Investeren in de binnenstad). Dat kan via het algemene nummer: 14 0575 (geen kengetal). Of mail naar info@zutphen.nl.