Havens

Om een aanlegplaats in te nemen / te reserveren neemt u contact op met de havenmeester. Zutphen heeft 5 havens.

Plattegrond havens

Plattegrond van Zutphense havens (Google maps)

Jachthaven Noorderhaven

Het beheer van deze nieuwe haven ligt bij Watersportvereniging Gelre.

De haven is bij de opening van het vaarseizoen vanaf 7 april 2018, officieel in gebruik. Ook hebben de Hanzesloepen hier vanaf dan hun vaste ligplek.

Passanten kunnen u zich melden bij de havenmeester:  0575-519580 /  06 48 57 45 74 of havenmeester@jachthavenzutphen.nl

Tarieven voor ligplaatsen zijn te vinden op de site van WSV Gelre. Wilt u informatie over een vaste ligplaats? Neem dan contact op met de secretaris van WSV Gelre: n.de.jonge74@gmail.com, 06 33034147.

Jachthaven Gelre (Vispoorthaven)

Boten in de Gelrehaven

Watersportvereniging Gelre beheert Jachthaven Gelre.

Jachthaven De Mars

Watersportvereniging De Mars  beheert jachthaven De Mars.

Vrachtscheepvaart

Voor de vrachtscheepvaart zijn er ligplaatsen aan de IJsselkade. Het gaat in totaal om ongeveer 350 meter aan ligplaatsen.

Neem voor een ligplaats contact op met havenmeester is Theo Aalbers: bereikbaar op 06 - 53 84 81 09.

Industriehaven

De Industriehaven biedt mogelijkheid  voor op- en overslag. Neem hiervoor contact op havenmeester is Theo Aalbers: bereikbaar op 06 - 53 84 81 09.

Boot in de Industriehaven

Historische haven

Zutphen heeft een historische haven ‘De Houthaven’ voor historische schepen.

Historische schepen in de historische haven

Woonboten

Zutphen heeft 5 permanente ligplaatsen voor woonboten. Deze zijn allemaal vergeven. Het is niet mogelijk een permanente ligplaats in te nemen.