Vrijdagavond

Op vrijdagavond kunt u niet voor alle producten en diensten terecht.

 U kunt niet terecht voor:

  • vestiging buitenland
  • naturalisatie en optie
  • buitenlands huwelijk registreren
  • mededeling voorgenomen huwelijk
  • omgevingsvergunning
  • bestemmingsplannen
  • inleveren van buitenlandse akten / uittreksels