Persvoorlichting en collegecommunicatie

Pers kan contact opnemen via 06 - 38 06 81 14 of pers@zutphen.nl.

Burgemeester Annemieke Vermeulen

Woordvoerder: Anniek Neve. Contactinformatie: A.Neve@zutphen.nl
Taakvelden: Bestuurlijke coördinatie; Bestuurlijke vernieuwing; Openbare orde en veiligheid (inclusief asielzoekerscentrum); Bestuurlijke samenwerking: regionaal, provinciaal en nationaal; Internationale contacten; Justitiediensten (contacten/huisvesting); Representatie en Communicatie; Verkiezingen

Wethouder Harry Matser

Woordvoerder: Anniek Neve. Contactinformatie: A.Neve@zutphen.nl
Taakvelden: Energie en klimaat (inclusief afval); Mobiliteit; Burgerparticipatie; Financiën; Personeel en organisatieontwikkeling

Wethouder Mathijs ten Broeke

Woordvoerder: Anniek Neve. Contactinformatie: A.Neve@zutphen.nl
Taakvelden: WMO (inclusief welzijn); Wonen; Cultuur en erfgoed

Wethouder Annelies de Jonge

Woordvoerder: Louwina Kadijk. Contactinformatie: L.Kadijk@zutphen.nl
Taakvelden: Economie en arbeidsmarkt (inclusief toerisme); Onderwijs; Jeugd; Inkoopbeleid; ICT; Leefomgeving / beheer openbare ruimte

Wethouder Laura Werger

Woordvoerder: Louwina Kadijk. Contactinformatie: L.Kadijk@zutphen.nl
Taakvelden: Werk en inkomen (inclusief participatie en integratie statushouders); Omgevingswet en stadsontwikkeling; Vergunningverlening en handhaving; Sport; Grondzaken, vastgoedbeheer; Huisvesting organisatie en facilitaire zaken

Downloadbaar materiaal

Klik op de foto voor en grotere weergave.

Foto 1

Van links naar rechts: Harry Matser, Annemieke Vermeulen, Annelies de Jonge, Laura Werger, Mathijs ten Broeke

college van B&W Zutphen in stadhuis

Foto 2

Van links naar rechts: Annelies de Jonge, Harry Matser, Annemieke Vermeulen, Mathijs ten Broeke, Laura Werger

College B&W in broodfabriek

Wilt u een foto van een individueel collegelid? Neem dan contact op via pers@zutphen.nl, dan sturen wij u deze toe.