Begroting en jaarverslag

Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

Begroting

In de programmabegroting beschrijft de gemeente wat zij in een aantal jaren wil bereiken en hoeveel geld daarvoor nodig is.

Begroting 2017

Strategische Agenda 2017-2020 (pdf, 1 MB)

Programmabegroting 2018

De programmabegroting voor 2018 is voor het eerst verschenen als website.

De programmabegroting voor 2018 bekijken

Jaarstukken

Met het Jaarverslag en de Jaarrekening (de Jaarstukken) leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over hun prestaties in het afgelopen boekjaar en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

De jaarstukken van 2017 zijn voor het eerst verschenen als website.

Jaarstukken Gemeente Zutphen 2017