Begroting en jaarverslag

Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

Bezuinigingen

Wij moeten als gemeente bezuinigen. In juni 2018 bleek dat de financiële tegenvallers in het Sociaal Domein groter waren dan voorzien. Om zo snel mogelijk financieel gezond te worden, zijn er keuzes nodig. Meer lezen over de bezuinigingen.

Begroting

In de programmabegroting beschrijft de gemeente wat zij in een aantal jaren wil bereiken en hoeveel geld daarvoor nodig is.

Jaarstukken

Met het Jaarverslag en de Jaarrekening (de Jaarstukken) leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over hun prestaties in het afgelopen boekjaar en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

Begroting en jaarstukken lezen

Sinds 2018 verschijnen de begroting en jaarstukken als website. U vindt via het Financieel portaal van de gemeente Zutphen. Daar staan nu de begroting voor 2018 en de jaarstukken van 2017.