Bezuinigingen

Wij moeten als gemeente bezuinigen. In juni 2018 bleek dat de financiële tegenvallers in het Sociaal Domein groter waren dan voorzien. Om zo snel mogelijk financieel gezond te worden, zijn er keuzes nodig.

Keuzes die impact hebben en mensen raken. Als gemeente geven we structureel teveel geld uit in het Sociaal Domein. Daarom bezuinigen we de komende jaren op de Wmo, Participatie en Jeugd.

Daarom zijn er keuzes nodig, keuzes die impact hebben en mensen raken. Het college heeft een pakket aan bezuinigingen samengesteld van bij elkaar 13 miljoen euro. Met deze bezuinigingen ontstaat een sluitende begroting voor 2019 tot en met 2022. In 2019 realiseren wij 40% van de totale bezuinigingen in het Sociaal Domein (Wmo, Participatie en Jeugd). Dat loopt na twee jaar op naar 70%.

De voortgang wordt op de volgende data besproken in de gemeenteraad:

 
Wat Datum

1e kwartaalrapportage bezuinigingen jan- mrt

Memo kwartaalrapportage

Toelichting kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage financieel overzicht

6 mei
2e kwartaalrapportage bezuinigingen april – juni 9 sept

3e kwartaalrapportage bezuinigingen juli – sept

4e kwartaalrapportage bezuinigingen okt – dec

18 nov

mrt 2020

   
Bij het maken van keuzes blijven we ons inzetten voor een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen.