Bezuinigingen

Wij moeten als gemeente bezuinigen. In juni 2018 bleek dat de financiële tegenvallers in het Sociaal Domein groter waren dan voorzien. Om zo snel mogelijk financieel gezond te worden, zijn er keuzes nodig.

Keuzes die impact hebben en mensen raken. Als gemeente geven we structureel teveel geld uit in het Sociaal Domein. Daarom bezuinigen we de komende jaren op de Wmo, Participatie en Jeugd.

Maatregelen

Het college heeft een pakket aan bezuinigingen samengesteld van bij elkaar 13 miljoen euro. Met deze bezuinigingen ontstaat een sluitende begroting voor 2019 tot en met 2022. In 2019 realiseren wij 40% van de totale bezuinigingen in het Sociaal Domein (Wmo, Participatie en Jeugd). Dat loopt na 2 jaar op naar 70%.

De voortgang wordt op de volgende data besproken in de gemeenteraad:

Wat de gemeenteraad bespreekt Datum

1e kwartaalrapportage bezuinigingen januari tot en met maart

Memo kwartaalrapportage

Toelichting kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage financieel overzicht

6 mei
2e kwartaalrapportage bezuinigingen april tot en met juni 9 september
3e kwartaalrapportage bezuinigingen juli tot en met september 18 november
4e kwartaalrapportage bezuinigingen oktober tot en met december maart 2020

 

Bij het maken van keuzes blijven we ons inzetten voor een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen.