Burgemeester Annemieke Vermeulen

Annemieke Vermeulen (VVD) is vanaf 23 december 2016 burgemeester van de gemeente Zutphen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen

burgemeester@zutphen.nl

Taakvelden

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Openbare orde en veiligheid (inclusief asielzoekerscentrum)
  • Bestuurlijke samenwerking: regionaal, provinciaal en nationaal
  • Internationale contacten
  • Justitiediensten (contacten/huisvesting)
  • Representatie en Communicatie
  • Verkiezingen

Projecten

Focustraject

Verbonden partijen

GR Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 264 kB)