Burgemeester Annemieke Vermeulen

Annemieke Vermeulen (VVD) is vanaf 23 december 2016 burgemeester van de gemeente Zutphen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen

burgemeester@zutphen.nl

Taakvelden

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Politie en brandweer
  • Bestuurlijke samenwerking: regionaal en nationaal
  • Internationale contacten
  • Justitiediensten (contacten/huisvesting)
  • Representatie en Communicatie
  • Verkiezingen
  • P&O en organisatieontwikkeling

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 174 kB)