Nevenfuncties Annemieke Vermeulen

Uit hoofde van de functie:

 • Lid DB Nationale politie, eenheid Oost, district Noord- en Oost Gelderland
 • Lid Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO)
 • Lid Arrondissementaal Justitieel Beraad Oost-Nederland
 • Lid AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid DB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, portefeuille GHOR
 • Lid DB GR GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Plv-gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Plv-gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Plv-lid Raad van Advies Vereniging Parkmanagement
 • Plv-bestuurslid Stichting Hanzesteden langs de IJssel
 • Voorzitter hoofdstembureau
 • Voorzitter bestuurlijk overleg horeca
 • Adviseur Werkgeverscommissie griffie Zutphen
 • Voorzitter jury verkiezing stadsdichter
 • Voorzitter Meandercommissie
 • Lid Raad van Advies Stichting Legal Valley
 • Voorzitter jury van de Paltzprijs

Op persoonlijke titel:

 • Bestuurslid exploitatiecommissie Kasteel De Haar
 • Voorzitter Amersfoort-in-C
 • Voorzitter P.J. Oudgezelschap
 • Lid AB VVD-bestuurdersvereniging
 • Lid scoutingcommissie van de VVD Oost

Meer weten? Bekijk dan het document Nevenfuncties Annemieke Vermeulen (pdf, 18 kB).