Wethouder Annelies de Jonge

Annelies de Jonge (PvdA) is sinds december 2013 wethouder in Zutphen. Zij was vanaf 2010 raadslid in Zutphen. Ze werkte ook voor het opleidingsinstituut van het landelijk partijbureau van de PvdA.

wethouder Annelies de Jonge

a.dejonge@zutphen.nl

Taakvelden

  • Arbeidsmarktbeleid, Werk en Inkomen
  • Vluchtelingenzaken en asielopvang
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • ICT en inkoopbeleid

Wijkwethouder

  • Waterkwartier

Verbonden partijen:

  • Het Plein
  • Delta
  • Stedendriehoek (vanaf 1 februari 2016)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 247 KB)