Wethouder Annelies de Jonge

Annelies de Jonge (PvdA) is sinds december 2013 wethouder in Zutphen. Zij was vanaf 2010 raadslid in Zutphen. Ze werkte ook voor het opleidingsinstituut van het landelijk partijbureau van de PvdA.

Wethouder Annelies de Jonge

a.dejonge@zutphen.nl

Taakvelden

  • Economie en arbeidsmarkt (inclusief toerisme)
  • Onderwijs
  • Jeugd
  • Inkoopbeleid
  • ICT en informatiemanagement
  • Leefomgeving / beheer openbare ruimte, natuur

Speerpunten

  • Investeren in de binnenstad
  • Samen werk bereikbaar maken

Projecten

  • Rivier in de Stad
  • Poort van Zuid

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel