Wethouder Coby Pennings

Coby Pennings (CDA/CU) is sinds 2014 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij werkte bij een zorgaanbieder, was ondernemer en raadslid voor het CDA.

Wethouer Coby Pennings

c.pennings@zutphen.nl

Taakvelden

  • Verkeer, vervoer en water
  • Milieu, afvalverwerking, duurzaamheid en energiebeleid
  • Openbare ruimte en stadsbeheer
  • Sport
  • Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, plattelandsontwikkeling en agrarische zaken
  • Wonen
  • Vergunningverlening (met name omgevingsvergunningen)

Wijkwethouder

  • Warnsveld

Projecten

  • Ecologisch stadspark
  • Zutphen Energieneutraal

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 293 KB)