Wethouder Harry Matser

Harry Matser (Groen Links) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Hij heeft een achtergrond in rechtspraak en gezondheidszorg.

Wethouder Harry Matser

h.matser@zutphen.nl

Taakvelden

 • Energie en klimaat (inclusief afval)
 • Mobiliteit
 • Burgerparticipatie
 • Financiën
 • Personeel en organisatieontwikkeling, dienstverlening burgerzaken
 • Economie en binnenstad incl. toerisme en vrijetijdseconomie (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)
 • Inkoopbeleid (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)
 • ICT en informatiemanagement (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)

Speerpunten

 • In 2030 is Zutphen energieneutraal
 • Sterk bestuur door samenwerken
 • Investeren in de binnenstad (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)

Projecten

 • Noorderhaven
 • Rivier in de Stad (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)
 • Poort van Zuid (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)

Verbonden partijen

 • GR Tribuut
 • NV Bank Nederlandse gemeenten
 • NV Alliander
 • NV Circulus Berkel
 • NV Luchthaven Teuge
 • NV Vitens

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel