Wethouder Laura Werger

Laura Werger (VVD) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was eerder wethouder, raadslid en fractievoorzitter in Gouda.

Wethouder Laura Werger

l.werger@zutphen.nl

Taakvelden

  • Werk en inkomen (inclusief participatie en integratie statushouders)
  • Omgevingswet en stadsontwikkeling
  • Vergunningverlening en handhaving bestemmingsplannen
  • Sport
  • Grondzaken, vastgoedbeheer
  • Huisvesting organisatie en facilitaire zaken

Speerpunten

  • Samen werk bereikbaar maken
  • Zorg dichtbij mensen

Projecten

  • Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Verbonden partijen

  • GR Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel