Wethouder Laura Werger

Laura Werger (VVD) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was eerder wethouder, raadslid en fractievoorzitter in Gouda.

Wethouder Laura Werger

l.werger@zutphen.nl

Taakvelden

 • Werk en inkomen (inclusief participatie en integratie statushouders)
 • Omgevingswet en stadsontwikkeling
 • Vergunningverlening en handhaving bestemmingsplannen
 • Sport
 • Grondzaken, vastgoedbeheer
 • Huisvesting organisatie en facilitaire zaken
 • Arbeidsmarktbeleid (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)
 • Leefomgeving (beheer openbare ruimte, natuur en water) (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)

Speerpunten

 • Samen werk bereikbaar maken
 • Zorg dichtbij mensen

Projecten

 • Wijkontwikkelingsplan De Hoven
 • Onderzoek Eefde (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)
 • Havens (ter vervanging van wethouder Annelies de Jonge)

Verbonden partijen

 • Stichting Zutphens werkbedrijf GelreWerkt!
 • GR Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel