Wethouder Laura Werger

Laura Werger (VVD) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was eerder wethouder, raadslid en fractievoorzitter in Gouda.

Wethouder Laura Werger

l.werger@zutphen.nl

Taakvelden

 • Werk en inkomen (inclusief participatie en integratie statushouders)
 • Omgevingswet en stadsontwikkeling
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Sport
 • Grondzaken, vastgoedbeheer
 • Huisvesting organisatie en facilitaire zaken

Speerpunten

 • Samen werk bereikbaar maken
 • Zorg dichtbij mensen

Projecten

Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Verbonden partijen

 • GR Het Plein
 • GR Delta
 • GR Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 252 kB)