Wethouder Mathijs ten Broeke

Mathijs ten Broeke (SP) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Sinds 2014 is hij actief in de gemeenteraad van Zutphen.

Wethouder Mathijs ten Broeke

m.tenbroeke@zutphen.nl

Taakvelden

  • WMO (inclusief welzijn)
  • Wonen
  • Multiprobleem gezinnen
  • Cultuur en erfgoed

Speerpunten

  • Zorg dichtbij mensen
  • Versterken woonklimaat

Verbonden partijen

  • GR GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • GR Plus OV

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel