Nevenfuncties Mathijs ten Broeke

Uit hoofde van de functie:

  • Lid Algemeen Bestuur GR GGD Noord- en Oost Gelderland
  • Lid Bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie GR Basismobiliteit Plus OV
  • Plv-lid Bedrijfsvoeringsorganisatie Tribuut Belastingsamenwerking
  • Plv-gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Alliander
  • Plv-gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Luchthaven Teuge
  • Lid Commissie van advies transformeren en herbestemmen / innovatief energiebesparend restaureren van de Hogeschool Arnhem / Nijmegen
  • Lid Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten van de Federatie Grote Monumentengemeenten
  • Lid bestuur stichting Kulturhus Warnsveld

Op persoonlijke titel:

  • Bestuurslid SP afdeling Zutphen

Meer weten? Bekijk dan het document Nevenfuncties Mathijs ten Broeke (pdf, 12 kB).