Wethouder Oege Bosch

Oege Bosch (VVD) is sinds 2014 wethouder van de gemeente Zutphen. Daarvoor was hij plaatsvervangend voorzitter van de raad, forumvoorzitter en raadslid. Hij heeft een achtergrond als logistiek manager.

wethouder Oege Bosch

Taakvelden

 • Financiën
 • Economische zaken binnenstad, toerisme en citymarketing
 • Publieke dienstverlening (inclusief E-diensten)
 • Facilitaire zaken

Wijkwethouder

 • Leesten
 • De Hoven

Projecten

 • Rivier in de stad
 • Wijkontwikkelingsplan De Hoven
 • Noorderhaven

Verbonden partijen

 • Recreatieschap Achterhoek en Liemers
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • NV Vitens
 • NV Alliander
 • Circulus-Berkel BV
 • NV Luchthaven Teuge
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie Tribuut

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 303 KB)