Wethouder Patricia Withagen

Patricia Withagen (GroenLinks) is sinds 2010 wethouder van de gemeente Zutphen. Vanaf 2000 is zij actief binnen GroenLinks in Zutphen.

wethouder Patricia Withagen

p.withagen@zutphen.nl

Taakvelden

  • Zorg
  • Welzijn
  • Jeugd
  • Onderwijs

Wijkwethouder

  • Centrum en Noordveen

Verbonden partijen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 287KB)