Wethouder René Sueters

René Sueters (Burgerbelang Zutphen Warnsveld) is sinds november 2015 wethouder in Zutphen. Hij was vanaf 2010 actief in de gemeenteraad. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter van BbZW.

wethouder René Sueters

r.sueters@zutphen.nl

Taakvelden

  • Burgerparticipatie en wijkgericht werken
  • Grondzaken, vastgoedbeheer, huisvesting organisatie
  • Kunst & Cultuur, monumenten en archeologie
  • Economische zaken (exclusief binnenstad)

Wijkwethouder

  • Zuidwijken

Projecten

  • Broederenklooster
  • Hof van Heeckeren

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel (pdf, 278 KB)