Inwonerspanel Zutphen Spreekt

Uw meningen en ideeën zijn voor ons erg belangrijk. Daarom vragen wij inwoners van Zutphen en Warnsveld om lid te worden van het online inwonerspanel ‘Zutphen Spreekt’.

Als u lid bent, vragen wij u circa 4 keer per jaar een vragenlijst in te vullen over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Daarnaast wordt u wellicht benaderd over (actuele) onderwerpen die specifiek op u van toepassing zijn. We hebben nu ongeveer 1450 leden. Op Zutphen Spreek leest u de resultaten van de onderzoeken.

Naar Zutphen Spreekt.nl