Rampen en crises

De gemeente probeert op diverse manieren grote incidenten en crises te voorkomen. Daarnaast bereiden de hulpverleningsdiensten en gemeentelijke diensten zich voor op allerlei mogelijke crises, mochten deze zich toch voordoen.

Wilt u weten hoe de gemeente Zutphen is voorbereid op eventuele rampen? U leest er alles over op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Risico's

De overheid is verplicht om inwoners te informeren over mogelijke risico's. Op de risicokaart zijn risicobronnen weergegeven zodat u een beeld heeft van wat er in uw omgeving kan gebeuren. Er staat beschreven wat deze risico's precies zijn, welke gevaren u kunt lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit. U leest ook hoe u zich kunt voorbereiden en wat u moet doen als er in uw omgeving een calamiteit voordoet.

Voorbereiden

Op de website Crisis.nl leest u alle informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op brand, overstroming, epidemie, storm, terrorisme, stroomuitval en meer.