Gemeente in beweging

Zutphen. Van historische Hanzestad tot dynamisch en modern centrum voor de regio met een hoog voorzieningenniveau. Een duurzame en levendige gemeente, in zowel sociaal, economisch, ecologisch als cultureel opzicht.

We zijn een wendbare organisatie die past bij de veranderingen in de samenleving. Onze rol verschuift van bepaler naar medespeler.

Dit alles vraagt om medewerkers met ambitie, betrokkenheid en een actieve instelling, die graag aan de slag gaan bij een innovatieve en moderne werkgever waar talent alle kans krijgt zich te ontwikkelen. Om professionals, die verbindingen binnen en buiten de organisatie leggen.

De platte organisatie van de gemeente Zutphen bestaat uit teams die nauw met elkaar samenwerken. Dit vraagt professionaliteit van onze medewerkers. Werken bij de gemeente Zutphen biedt veel kansen en ontwikkelmogelijkheden.