Lid rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is op zoek naar een (extern) lid voor ongeveer 3 dagdelen per maand. De Zutphense rekenkamercommissie bestaat uit 2 raadsleden en 3 externe leden. De commissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.

Wij zoeken

Wij zoeken kandidaten met de volgende kenmerken en eigenschappen:

 • HBO/WO-werk- en denkniveau, op het gebied van organisatie, financiën en control;
 • Aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • Een onafhankelijke opstelling, analytisch vermogen en communicatief vaardig;
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van (lokaal) beleidsonderzoek;
 • De kwaliteit om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • Onafhankelijk (ambtelijk en bestuurlijk) van het gemeentebestuur van Zutphen.

Uw taken

Samen met de andere leden van de rekenkamercommissie bent u verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van onderzoeksprogramma en -plannen van de rekenkamercommissie;
 • Communicatie voor/over rekenkameronderzoek, met onder andere de raad;
 • Het adviseren van de onderzoeker rekenkamercommissie tijdens de uitvoering van onderzoek;
 • Zo nodig contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van onderzoekwerkzaamheden;
 • Het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeken.

Het tijdsbeslag dat wordt gevraagd van externe leden is ongeveer 3 dagdelen per maand. Vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in principe ’s avonds plaats en zijn gemiddeld 1 keer per maand. Daarnaast is flexibele inzet gewenst voor bijeenkomsten en advies op andere momenten. De benoemingsperiode van externe leden bedraagt maximaal 4 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. De maandvergoeding voor de externe leden bedraagt € 240, exclusief reiskosten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie en rekenkamercommissie Zutphen kunt u contact opnemen met Janneke Hagens commissiegriffier/onderzoeker rekenkamer- en auditcommissie (telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of griffie@zutphen.nl), of Karin van den Berg voorzitter rekenkamercommissie (telefoonnummer 06 319 670 31).

Geïnteresseerden kunnen tot 2 oktober online solliciteren, onder vermelding van vacaturenummer 17-37.

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op maandagochtend 16 oktober met de selectiecommissie. Deze bestaat uit 1 van de 2 raadsleden die zitting hebben in de rekenkamercommissie, de voorzitter van rekenkamercommissie en de commissiegriffier/onderzoeker rekenkamercommissie en auditcommissie.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.