Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018 zijn in Nederland de Gemeenteraadsverkiezingen. Ook is die dag het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op deze pagina vindt u informatie over het stemmen.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zutphen en de antwoorden daarop.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 7 maart 2018.

Terug naar boven

Mag ik stemmen?

Gemeenteraadsverkiezingen

U mag uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 als u:

 • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (5 februari 2018) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of die van één van de andere EU-lidstaten;
 • een andere nationaliteit hebt dan van een EU-lidstaat en gedurende 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijft.

Referendum

U mag uw stem uitbrengen bij het referendum op 21 maart 2018 als u:

 • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (5 februari 2018) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Terug naar boven

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur, in het stadhuis. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas of stempassen
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum ook als een geldig document beschouwd.

Terug naar boven

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals een NS-abonnement.

Terug naar boven

Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Ja, maar dit kan alleen als iemand u een schriftelijke volmacht geeft.

Terug naar boven

Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Zutphen zijn 26 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt, maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in Zutphen en Warnsveld.

Terug naar boven

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Gemeenteraadsverkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in de gemeente Zutphen stemmen. U kunt namelijk alleen uw stem uitbrengen op de kandidaten die in uw eigen woongemeente op de kandidatenlijst staan.

Referendum

Voor het referendum kunt u ook in een andere gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. De kiezerspas aanvragen kan:

Terug naar boven

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

 • Voor de gemeenteraadsverkiezingen moet degene die u machtigt in dezelfde gemeente wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.
 • Voor het referendum moet de gemachtigde in Nederland wonen en ook kiesgerechtigd zijn voor het referendum.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met onderstaand formulier. Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 5 februari 2018 woonde.

Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen (pdf, 151KB)

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.

De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 16 maart 2018 hebben ontvangen.

Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten per verkiezing of referendum aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Terug naar boven

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 21 maart in het buitenland en staat u ingeschreven in Zutphen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Voor het referendum is het ook mogelijk om per brief te stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

Per brief stemmen (alleen mogelijk voor het referendum)

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u ervoor kiezen om voor het referendum per brief te stemmen. U krijgt dan op het adres in het buitenland een briefstembewijs en een retourenvelop toegestuurd. Vervolgens krijgt u per post of e-mail een stembiljet (u geeft zelf uw voorkeur aan). Op het biljet maakt u uw keuze en stuurt u het met de andere stukken per post terug.

Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de gemeente De Haag. Uw verzoek moet uiterlijk 21 februari 2018 binnen zijn.

Als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en aan de voorwaarden voldoet, mag u stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. U moet zich als kiezer laten registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot 6 februari 2018.

Voor de gemeenteraad kunt u niet stemmen als u in het buitenland woont en niet meer in Zutphen ingeschreven staat.

Terug naar boven

Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Nee, dit mag niet. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet.

De website www.stemjijook.nu bereidt mensen met een lichte verstandelijke beperking voor op de verkiezingen. Ze leren wat democratie is en kunnen oefenen met stemmen.

De wetgever gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij/zij ook niet zelfstandig zijn/haar wil kan bepalen. Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Terug naar boven

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

Terug naar boven

Waarop kan ik stemmen?

Gemeenteraadsverkiezingen

Uiterlijk 19 maart 2018 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst (pdf, 123KB)  van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Referendum

Bij het referendum stemt u 'voor' of 'tegen' op de vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)?'

Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Terug naar boven

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen.

Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

Zutphen

 1. Hoek Laan naar Eme / Den Elterweg
 2. De Hoven, hoek Kanonsdijk / Weg naar Voorst
 3. Hoek Coehoornsingel / Deventerweg (bij de Canadezenbrug)
 4. Hoek Gerard Doustraat / Graaf Ottosingel, (vóór de brug)
 5. Langs Rotonde Houtwal / Tadamastraat (politiebureau)
 6. Bij de brug Jo Spierlaan / Joke Smitlaan (langs het water)
 7. Hoek Goethesingel / Canadasingel (nabij de Skatebaan)

Warnsveld

 1. Hoek Rijksstraatweg / Den Elterweg, langs het fietspad 
 2. Hoek Ooyerdreef / De Gaikhorst

Terug naar boven

Meer informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen of het referendum? Bel of mail ons via:

Terug naar boven