Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlement. Op deze pagina vindt u informatie over het stemmen.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zutphen en de antwoorden daarop.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 9 mei 2019.

Mag ik stemmen?

Om te mogen stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 gelden diverse regels. Hieronder vindt u de voorwaarden die bepalen of een persoon mag stemmen. Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u een stempas.

U mag uw stem uitbrengen bij de verkiezing voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 als u:

 • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (9 april 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt.
Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt een vervangende stempas aanvragen.

Persoonlijk in het stadhuis

U kunt bij het team Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur, in het stadhuis. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Oude stempas wordt ongeldig

Bij de aanvraag van een vervangende stempas wordt uw oude stempas ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs

De volgende identiteitsbewijzen kunnen gebruikt worden:

 • Nederlands paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs uit een andere EU land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
 • Paspoort of identiteitsbewijs uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de verkiezing voor het Europees Parlement ook als een geldig document beschouwd.

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of en bibliotheekpas).

Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Ja, maar dit kan alleen als iemand u een schriftelijke volmacht geeft. Meer informatie over volmachten leest u bij 'Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?'

Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Zutphen zijn 27 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt, maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in Zutphen en Warnsveld.

Op de pagina Stemlokalen gemeente Zutphen vindt u een overzicht van alle stemlokalen en de adressen. U kunt de stemlokalen ook op een kaart bekijken.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Heeft u een stempas ontvangen maar kunt of wilt u niet in de gemeente Zutphen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor het Europees Parlement stemmen in een willekeurig gemeente in Nederland.

Persoonlijk in het stadhuis

U kunt de kiezerspas persoonlijk aanvragen in het stadhuis, tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas mee.

Online aanvragen

Het is niet meer mogelijk om online een kiezerspas aan te vragen. Dit kon tot en met 20 mei.

Schriftelijk aanvragen

Het is niet meer mogelijk om schriftelijk een kiezerspas aan te vragen. Dit kon tot en met 20 mei.

Stempas wordt ongeldig

Bij de aanvraag van een kiezerspas wordt uw stempas ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Een onderhandse volmacht kan gegeven worden tot en met de verkiezingsdag. Het is alleen niet toegestaan om een onderhandse volmacht te verlenen in het stemlokaal zelf.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

Een schriftelijke volmacht kon voor de verkiezing voor het Europees Parlement aangevraagd worden tot en met 20 mei 2019.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten per verkiezing aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 23 mei 2019 in het buitenland en staat u ingeschreven in Zutphen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Bij tijdelijk verblijf in het buitenland kunt u er ook voor kiezen om voor de verkiezing voor het Europees Parlement per brief te stemmen. U krijgt dan op het adres in het buitenland een briefstembewijs en een retourenvelop toegestuurd. Vervolgens krijgt u per post of e-mail een stembiljet (u geeft zelf uw voorkeur aan). Op het biljet maakt u uw keuze en stuurt u het met de andere stukken per post terug.

Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de gemeente Den Haag. Uw verzoek moet uiterlijk 25 april 2019 binnen zijn.

Als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en aan de voorwaarden voldoet, mag u stemmen voor de verkiezing voor het Europees parlement. U moet zich wel eenmalig als kiezer laten registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot 11 april 2019.

Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Nee, dit mag niet. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet.

De wetgever gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij/zij ook niet zelfstandig zijn/haar wil kan bepalen. Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

Waarop kan ik stemmen?

Uiterlijk 20 mei 2019 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Bekijk de Kandidatenlijsten verkiezing Europees Parlement 2019.

Hoe gaat het tellen van de stemmen?

Nadat het stembureau is gesloten om 21.00 uur moeten de stemmen geteld worden. Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid. U mag aanwezig zijn in het stemlokaal tijdens het tellen van de stemmen. Maar het tellen van de stemmen zelf mag alleen uitgevoerd worden door de stembureauleden.

Inzage processen-verbaal

Nadat de stemmen zijn geteld, worden de resultaten vastgelegd in zogenaamde processen-verbaal. Kopieën van deze processen-verbaal worden voor belanghebbenden ter inzage gelegd bij het team Publiekszaken, 's Gravenhof 2 in Zutphen. Het gaat om de volgende processen-verbaal:

 • Processen-verbaal N-10 van de stembureaus over de stemmingen en de stemopnemingen;
 • Processen-verbaal N-11 over het vaststellen van het aantal stemmen in de gemeente.

De documenten kunt u inzien vanaf maandag 27 mei 08.30 uur tot het moment dat het centraal stembureau over de toelating van de nieuwe leden heeft besloten. U kunt de processen-verbaal na de verkiezing ook inzien op onze website.

De processen-verbaal van de verkiezing voor het Europees Parlement worden in vergelijking met andere verkiezingen een paar dagen later ter inzage gelegd. Dit komt doordat in veel Europese landen pas op zondag 26 mei 2019 gestemd wordt.

Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis.

Bestanden tellingen Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV)

De gegevens opgenomen in de processen-verbaal van de stembureaus worden handmatig ingevoerd in de Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV). De gegevens van alle ingevoerde processen-verbaal worden vervolgens door OSV samengevoegd in een aantal digitale bestand.

Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen transparant en controleerbaar zijn stellen wij deze bestanden maandag 27 mei voor belanghebbenden beschikbaar via deze website.

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen.

Locaties aanplakborden

Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

Zutphen

 1. Hoek Laan naar Eme / Den Elterweg
 2. De Hoven, hoek Kanonsdijk / Weg naar Voorst
 3. Hoek Coehoornsingel / Deventerweg (bij de Canadezenbrug)
 4. Hoek Gerard Doustraat / Graaf Ottosingel, (vóór de brug)
 5. Langs Rotonde Houtwal / Tadamastraat (politiebureau)
 6. Bij de brug Jo Spierlaan / Joke Smitlaan (langs het water)
 7. Hoek Goethesingel / Canadasingel (nabij de Skatebaan)

Warnsveld

 1. Hoek Rijksstraatweg / Den Elterweg, langs het fietspad 
 2. Hoek Ooyerdreef / De Gaikhorst
Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen? Bel of mail ons via: