Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

Hier vindt u de uitslagen van de verkiezingen in de gemeente Zutphen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, die gehouden zijn op 20 maart 2019.

Nadat op 20 maart om 21.00 uur de stembureaus sloten, zijn de stemmen geteld.

Bekijk de voorlopige uitslag van de verkiezingen in de gemeente Zutphen.

Inzage processen-verbaal

Nadat de stemmen zijn geteld, zijn de resultaten vastgelegd in zogenaamde processen-verbaal. Er zijn processen-verbaal opgesteld van zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten als de waterschappen. Kopieën van deze processen-verbaal kunt u vanaf donderdag 21 maart 2019, 14.00 uur inzien bij het team Publiekszaken, 's Gravenhof 2 in Zutphen. Het gaat om de volgende processen-verbaal:

  • Processen-verbaal N-10 van de stembureaus over de stemmingen en de stemopnemingen;
  • Processen-verbaal N-11 over het vaststellen van het aantal stemmen in de gemeente.

De documenten van de beide verkiezingen kunt u inzien vanaf donderdag 21 maart 2019, 14.00 uur tot het moment dat het centraal stembureau van de betreffende verkiezing over de toelating van de nieuwe leden heeft besloten. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis.

U kunt de processen-verbaal ook online inzien.

Processen-verbaal N-10 van de stembureaus

Processen-verbaal N-11 over het vaststellen van het aantal stemmen in de gemeente

Bestanden tellingen Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV)

De gegevens opgenomen in de processen-verbaal van de stembureaus worden ook ingevoerd in de Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV). Dit gebeurt handmatig. De gegevens van alle ingevoerde processen-verbaal worden vervolgens door OSV samengevoegd in een aantal digitale bestanden.

Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen transparant en controleerbaar zijn stellen wij deze bestanden hieronder beschikbaar.

De uitslag kunt u ook bekijken als excel-bestand. Hierin ziet u het aantal stemmen per stembureau.