Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn in Nederland de de verkiezingen voor de Provinciale staten. Ook zijn die dag verkiezingen voor de Waterschappen. Op deze pagina vindt u informatie over het stemmen.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zutphen en de antwoorden daarop.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 6 maart 2019.

Mag ik stemmen?

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen op 20 maart 2019 gelden diverse regels. Hieronder vindt u per verkiezing de voorwaarden die bepalen of een persoon mag stemmen. Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u per verkiezing één stempas.

Verkiezing Provinciale Staten van Gelderland

U mag uw stem uitbrengen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 als u:

 • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt. 

Waterschapsverkiezingen (Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe)

U mag uw stem uitbrengen bij de Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 als u:

 • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of die van één van de andere EU-lidstaten;
 • een andere nationaliteit hebt dan van een EU-lidstaat en een geldig verblijfsvergunning heeft.
Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur, in het stadhuis. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen. Meer informatie over volmachten leest u bij 'Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?'

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas of stempassen
 • een geldig identiteitsbewijs
  De volgende identiteitsbewijzen kunnen gebruikt worden:
  • Nederlands paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning.
  • Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs uit een andere EU land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
  • Paspoort of Identiteitsbewijs uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen ook als een geldig document beschouwd.

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of en bibliotheekpas.

Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Ja, maar dit kan alleen als iemand u een schriftelijke volmacht geeft. Meer informatie over volmachten leest u bij 'Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?'

Waar kan ik stemmen?

Verkiezing Provinciale staten van Gelderland

In de gemeente Zutphen zijn 27 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt, maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in Zutphen en Warnsveld.

Waterschapsverkiezingen (Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe)

Voor de verkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal gelegen op het grondgebied van het waterschap.

Stemlokalen waterschap Rijn en IJssel

 • Dit zijn alle stemlokalen ten oosten van de rivier de IJssel.

Stemlokalen waterschap Vallei en Veluwe

 • Dit is het stemlokaal School Theo Thijssen, in de wijk de Hoven. Daarnaast kunt u stemmen in het ROC Aventus bij het station Zutphen. Het stembureau ROC Aventus is aangewezen als stembureau waar ook voor waterschap Vallei en Veluwe gestemd kan worden. Zo kunnen kiezers die in De Hoven wonen ook op een centrale punt in de stad stemmen voor waterschap Vallei en Veluwe.

Op de pagina Stemlokalen gemeente Zutphen vindt u een overzicht van alle stemlokalen. Daarbij staat waar voor welke verkiezing gestemd mag worden.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Verkiezing Provinciale staten van Gelderland

Heeft u een stempas ontvangen, maar kunt of wilt u niet in de gemeente Zutphen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij de verkiezing Provinciale Staten stemmen in een willekeurig gemeente binnen de provincie Gelderland.

De kiezerspas aanvragen kan:

 • schriftelijk tot en met 15 maart 2019. Hieronder vindt u het aanvraagformulier.
 • in het stadhuis, tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas mee.

Waterschapsverkiezingen (Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe)

Heeft u een stempas ontvangen maar kunt of wilt u niet in de gemeente Zutphen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij de waterschapsverkiezingen stemmen in een willekeurig gemeente gelegen in het waterschap.

 • schriftelijk tot en met 15 maart 2019. Hieronder vindt u het aanvraagformulier.
 • in het stadhuis, tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas mee.

Hieronder vindt u overzichten van alle gemeenten die gelegen zijn binnen de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe.

Aanvraagformulieren stemmen in een andere gemeente

Aanvraagformulier ‘Stemmen in een andere gemeente Provinciale Staten en Waterschap Rijn en IJssel (pdf, 31 kB)
Aanvraagformulier ‘Stemmen in een andere gemeente Provinciale Staten en Waterschap Vallei en Veluwe (pdf, 31 kB)

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

 • Voor de Provinciale Statenverkiezingen moet degene die u machtigt ook in de provincie Gelderland wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.
 • Voor de Waterschapsverkiezingen moet de gemachtigde in hetzelfde waterschap wonen en ook kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met onderstaand formulier. Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019 woonde.

Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen (pdf, 151 kB)

 • U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen.
 • Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten per verkiezing aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 20 maart 2019 in het buitenland en staat u ingeschreven in Zutphen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

 • met een onderhandse volmacht;
 • met een schriftelijke volmacht.

Meer informatie over volmachten leest u bij 'Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?'

Als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland en staat u niet meer in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)? Dan heeft u geen stemrecht voor de Provinciale Statenverkiezing of de Waterschapsverkiezingen en kunt u niet stemmen.

Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Nee, dit mag niet. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet.

De wetgever gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij/zij ook niet zelfstandig zijn/haar wil kan bepalen. Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

Waarop kan ik stemmen?

Uiterlijk 18 maart 2019 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezing en afhankelijk van uw woonplaats de waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel of Vallei en Veluwe.

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen.

Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

Zutphen

 1. De Hoven, hoek Kanonsdijk / Weg naar Voorst
 2. Langs Rotonde Houtwal / Tadamastraat (politiebureau)
 3. Hoek Goethesingel / Canadasingel (nabij de Skatebaan)
 4. Hoek Laan naar Eme / Den Elterweg)

Warnsveld

5. Hoek Rijksstraatweg / Den Elterweg, langs het fietspad
6. Hoek Ooyerdreef / De Gaikhorst

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen? Bel of mail ons via: