De toekomst van de zorg in Zutphen

Gemeente Zutphen wil dat de zorg in Zutphen ook in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Dat doen we met 'Versnellen op innovatie in de zorg'. De vraag en de behoefte van de inwoners staan daarbij centraal.

Daarvoor gaan we samen met hen en met alle betrokken partijen in de zorg op zoek naar een nieuwe manier van werken. We stimuleren innovatieve oplossingen die passen bij Zutphen en die een grote maatschappelijke én financiële opbrengst hebben.

Initiatieven

Tot 2019 werken we vooral aan: ‘Zutphen Zorg Werkt!‘ en ‘Zutphen Zorg Dichtbij!’.

  • Zutphen Zorg Werkt!

De inzet van dit thema is: bestaande werkgelegenheid behouden en nieuwe banen creëren. We betrekken het bedrijfsleven en stimuleren vitaal, veilig en gezond werken in de zorg.

De vraag van werkgevers staat centraal. We stimuleren ondernemerschap in de zorg.

Onderwijs zien we als springplank voor de toekomst.

  • Zutphen Zorg Dichtbij!

Dit thema gaat uit van een nieuwe definitie van gezondheid. Namelijk: dat wat nodig is om gezond te blíjven. We ondersteunen initiatieven en impulsen hiervoor van binnen én van buiten de professionele zorg.

Binnen Zutphen Zorg Dichtbij zijn er 3 onderwerpen:

  1. Ambulantisering van de psychiatrische zorg;
  2. Ambulantisering van de ouderenzorg;
  3. Bewegen en vitaliteit

Ambulantisering houdt in dat de nodige hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving aangeboden wordt, in plaats van in een zorginstelling. We willen mensen met een beperking zoveel mogelijk laten meedoen in de maatschappij.

Contact

Wilt u meer weten of uw mening geven? Neem dan contact op met Henrike Aarnink via 140575. Of mail info@zutphen.nl, o.v.v. Versnellen op innoveren in de zorg.