Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD)

De BASD is er om inwoners en cliënten actief te betrekken bij het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

Het doel van de BASD is om de inwoners en cliënten/cliëntvertegenwoordigers actief te betrekken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.

De BASD is een onafhankelijke adviesraad. De leden zijn vrijwilligers. Zij zetten hun ervaring en deskundigheid in om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein:

  • Participatiewet
  • Wet sociale Werkvoorziening
  • Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning

De BASD vormt hiermee een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente.

De werkstructuur waar de BASD mee wil werken is hieronder weergegeven.

Werkstructuur BASD