Waarom werken we zo?

Lokaal wordt opnieuw ontdekt als de verbindende kracht in de netwerksamenleving.

Steeds nadrukkelijker zien we de stedelijke schaal als een effectieve factor van verandering. ‘Als je de wereld mooier wilt maken, is het slim om te beginnen in je stad.’ Een effectieve verbinding tussen bewoners, ondernemers en bestuurders is dé manier om een gemeenschap sterker te maken; economisch krachtiger, sociaal in balans.

Wendbare, flexibele organisatie

Ook hier in Zutphen zien we dat de aantrekkende economie voor economische kracht en potentie zorgt. Vanuit deze mogelijkheden stimuleren we ondernemerschap, vergroten we onze aantrekkelijkheid voor (potentieel) krachtige inwoners en versterken we kwetsbare Zutphenaren. We werken -betrokken en toegewijd- aan een inclusieve stad, waar iedereen gelijke kansen krijgt om kwaliteiten maximaal te ontwikkelen.

Dat vraagt om een wendbare, flexibele organisatie. Een compacte organisatie waar teams nauw samen werken met inwoners, ondernemers en mede-overheden aan goede publieke dienstverlening, aan het onderhouden en verbeteren van de veiligheid en openbare ruimte, en aan het faciliteren van de bedrijfsvoering hiervoor. Wij zijn continu in ontwikkeling, we denken en helpen mee, anticiperen op de vragen van politiek, stakeholders en inwoners. Steeds minder als bepaler, steeds meer als gelijkwaardig partner.

Nieuwe manier van werken

Onze manier van werken verandert. Als teams en als professionals. Onze medewerkers geven inwoners en ondernemers de ruimte, zijn flexibel, denken mee en bieden ondersteuning waar nodig. Dat doen we in een actieve dialoog. Als zelfstandige professionals in een platte organisatie. Met als kern: multidisciplinair denken en werken, van buiten naar binnen.

Een nieuwe manier van werken is tegelijk een appèl op elke medewerker.

  • Wat zijn jouw ambities en drijfveren?
  • Aan welke resultaten kun jij bijdragen?
  • Welke kwaliteiten wil je verder ontwikkelen?

Ontwikkelwensen en -kansen

Wij bieden je alle ondersteuning om van ontwikkelwensen concrete opgaven te maken. Opgaven waar je energie van krijgt en die groei brengen.

Dat doen we in een open cultuur van samenwerken, waar we elkaar stimuleren in een continue dialoog. En natuurlijk zorgen we ook voor faciliteiten die ontwikkeling mogelijk maken. De belangrijkste faciliteiten zijn: onze Zutphen Academie, kennisdeling op de werkvloer, coachende teamleiders. 

Met bekwame, proactieve medewerkers maken we de ambities van Zutphen samen waar!