Een gemeente die verbindt

Een gemeente die verbindt, is het 4e kenmerk van Zutphen als woongemeente. Zutphen bestaat in 2025 uit verbonden ‘eilandjes’ met een gouden randje. Dit zijn grote en kleine initiatieven, organisaties en individuen die een waardevolle bijdrage leveren de aan Zutphense samenleving.

Een bloeiende archipel kent een sterke onderlinge verbondenheid tussen de eilanden, maar ook een goede verbinding met haar regio. Zutphen is in 2025 een centrumgemeente met een verzorgingsgebied van zo’n 90.000 inwoners wonend in (delen van) gemeenten Lochem, Brummen, Bronckhorst en Voorst.

Uitdaging

Verbindingen tussen de eilandjes ontstaan niet vanzelf en een positie als centrumgemeente heb je niet zomaar. Het is een uitdaging om de veelheid aan samenwerkingsverbanden goed te laten werken. Een 2e uitdaging is om de bestuurlijke schaal aan te laten sluiten bij de taken en het verzorgingsgebied van de gemeente Zutphen.

Richtinggevers

Met een inspirerend archipelbeleid stimuleert de overheid bruggen en veren, zodat eilandjes onderling sterker worden en (meer) met elkaar kunnen uitwisselen. De schaal van samenwerking met andere gemeentes sluit aan bij de schaal van het verzorgingsgebied in 2025. Er is een nauwe verbinding met de Stedendriehoek en de Achterhoek. Zutphen is een echte centrumgemeente waar je gemakkelijk komt en ook snel weer elders naar toe kan. Zutphen is in 2025 goed bereikbaar en toegankelijk zowel in termen van samenwerking als fysiek.

De voorzieningen voor Zorg en Welzijn bieden opvang en verzorging van mensen die dit nodig hebben en zorgen voor een forse werkgele-genheid. In 2025 is de samenwerking binnen de Zutphense zorgsector een voorbeeld voor Nederland: het Zutphens model. Door goede samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke (zorg)sector, bewoners en overheid ontstaan nieuwe (financierings)vormen van zorg. (Werk)potentieel en (zorg)behoefte worden optimaal gekoppeld en nieuwe verbindingen leveren nieuwe banen op.