In Zutphen ben je thuis

Het eerste kenmerk van Zutphen Woongemeente is: In Zutphen ben je thuis. In Zutphen geniet je van de prachtige historische binnenstad, stedelijke voorzieningen en de nabijheid van groen. Je woont er prettig en comfortabel op een manier die bij je past. In 2025 voelen mensen zich thuis in Zutphen, mensen kennen elkaar door de prettige schaal. Zutphen is een plek waar je (op)groeit en waar je (terug) komt om vitaal oud te worden.

Uitdaging

Zutphen staat voor de uitdaging om krimp en leegstand van voorzieningen het hoofd te bieden. Zutphen kiest voor een grote variëteit aan stedelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, detailhandel, cultuur en recreatie) en balans op de woningmarkt.

Richtinggevers

Met een goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijke binnenstad en voldoende mogelijkheden voor woningbouw heeft Zutphen veel potentie om fijn te wonen en te leven. Een aantrekkelijke woongemeente vraagt om balans in de bevolkingsopbouw, sociale samenhang en diversiteit in prijs en kwaliteit van woonmilieus.