Stad van talenten

Het 3e kenmerk van Zutphen Woongemeente is Stad van Talenten. In Zutphen is ruimte voor ontwikkeling van ieders talent. Zutphen kent een breed aanbod van onderwijs, sport, kunst en cultuur van en voor iedereen.

Uitdaging

Zutphen staat voor de uitdaging om ook mensen met minder kansen op de scholings- en arbeidsmarkt een rijke leeromgeving te bieden. Om daarmee de tweedeling tussen kansarm en kansrijk te verkleinen.

Richtinggevers

Zutphen zorgt voor goed basis- en voortgezet onderwijs tot en met de fase van zelfredzaamheid. Elk kind krijgt in 2025 veel kansen om talenten te laten bloeien in een prettige opgroeiomgeving. Er is een vangnet voor kinderen bij wie talentontwikkeling minder vanzelfsprekend is. Voor het beroeps- en hoger onderwijs kiest Zutphen in regionaal ver-band voor het versterken van de koppeling tussen onderwijs en ar-beidsmarkt/maatschappij. Daarbij is er volop ruimte voor ondernemerschap van het be-drijfsleven, de scholen en de leerlingen zelf.
Creatieve ontwikkeling staat in 2025 hoog in het vaandel. Zutphen biedt de sociale veiligheid en de faciliteiten om te durven doen, te experimenteren met talenten, te ontwik-kelen en te groeien. De talenten die er al zijn in Zutphen, zijn een zichtbare inspiratie-bron (waar mogelijk in het straatbeeld) voor een ieder die zijn eigen passie wil ontwikkelen.