Zutphen formeert

Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina leest u wat er gebeurt na de verkiezingen, het formatieproces.

15 april: Eerste gesprekken positief

GroenLinks, SP, PvdA en VVD kijken in positieve zin terug op de eerste 2 gesprekken die zij aan de formatietafel hebben gevoerd. De formerende partijen hebben donderdagavond bij Waterkracht en zaterdag in Het Genietcafé gesprekken gevoerd over het sociaal domein inclusief de huishoudelijke hulp, het Focustraject van de gemeente Zutphen, financiën, duurzaamheid en energietransitie. De komende weken is een aantal dagen gereserveerd om hier verder inhoudelijk over door te praten.

Bestuurlijke vernieuwing

Tijdens de eerste gesprekken is ook het onderwerp bestuurlijke vernieuwing aan bod gekomen. Daarvoor is nu al afgesproken om te streven naar een bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen. Dit maakt het mogelijk om de komende 4 jaar voldoende ruimte te laten voor het gesprek met de raad en inwoners van Zutphen en Warnsveld.

Portefeuilleverdeling

De komende weken praten de partijen door over de portefeuilleverdeling en de kandidaat-wethouders. Hierbij is het streven om in een vroegtijdig stadium van het formatieproces al te werken aan de kwaliteit en de teambuilding van het nieuw te vormen college.

12 april: GroenLinks gaat formeren met SP, PvdA en VVD

GroenLinks Zutphen gaat samen met SP, PvdA en de VVD het formatieproces in. Hiermee kiest GroenLinks voor de coalitie die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag. SP is 2e partij in Zutphen, de PvdA wist hier tegen de landelijke trend in wel zetelwinst te halen en ook de VVD kreeg meer stemmen dan 4 jaar terug. De SP en de VVD liggen normaliter niet direct voor de hand om samen te besturen, maar beide partijen hebben nadrukkelijk aangegeven verschillen te accepteren en te willen overbruggen.

Evenwichtig bestuur

Zutphen staat voor belangrijke veranderingen op het gebied van energie, zorg en financiën. GroenLinks wil inwoners en ondernemers hier de komende jaren nadrukkelijk bij betrekken. “Ook niet-formerende partijen in de raad hebben we daar hard bij nodig”, aldus fractievoorzitter Liza Luesink. GroenLinks verwacht dat het met deze coalitie een evenwichtig bestuur en een goede samenwerking tussen raad, college en de samenleving neer kan zetten.

Formateurs: Ria Peters en Victor Boldewijn

De formatie staat net als de informatieronde onder leiding van twee personen. Naast informateur Victor Boldewijn heeft de fractie van GroenLinks ook Ria Peters benoemd als formateur. Peters heeft acht jaar in de Raad gezeten voor GroenLinks in Arnhem en is zeer ervaren in coaching en procesbegeleiding. Liza Luesink: “Ik verwacht dat we met deze formateurs snel kunnen werken aan de vorming van een goed team voor de komende vier jaar. We gaan direct aan de slag!”. 

10 april

Informateurs maken advies voor de formatie bekend

Drie coalitievarianten

Maandagavond 9 april hebben de informateurs hun advies voor de formatie bekendgemaakt tijdens een openbare bijeenkomst in de Burgerzaal. De informateurs zien 3 coalitievarianten, namelijk:

  • GroenLinks, PvdA, SP en VVD
  • GroenLinks, PvdA, VVD en D66
  • GroenLinks, PvdA, SP en D66

Na de toelichting is het advies aangeboden aan Liza Luesink van GroenLinks. Liza Luesink: “De verkennende fase is afgerond en we kunnen door met de formatie. GroenLinks wil een vernieuwend bestuur dat als sterk team aan de slag gaat met de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en het sociaal domein. Met dit in ons achterhoofd komen wij met ons team morgen meteen bij elkaar om het advies te bespreken. Welke partijen nodigen we uit voor de vervolgstap? Wie wordt of worden de formateurs en hoe richten we het proces verder in? Nog deze week geven we hierover duidelijkheid.”

Adviesbrief informateurs (pdf, 150 kB)

Brieven van de fracties als reactie op enkele vragen van de informateurs (pdf, 1,2 MB)

3 april

Formateurs Victor Boldewijn en Rosalie Smit: "Graag houden we u op de hoogte van de voortgang van de verkenning. Afgelopen vrijdag (30 maart) hebben wij alle partijen gesproken. Dit waren goede en constructieve gesprekken. De gesprekken waren verhelderend en leiden tot een aantal vervolgvragen. Vandaag hebben wij nog contacten met partijen. Op basis van de verkenning hopen wij deze week met een advies te kunnen komen voor de formatie."

Vervolggesprek met fracties 30 maart

Op 30 maart gaan de informateurs in gesprek met de fracties. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van een aantal vooraf gestelde vragen:

  • Welke 3 speerpunten hebben jullie als partij? 
  • Wat zijn wat jullie betreft de grootste uitdagingen voor Zutphen in de komende 4 jaar? 
  • Zijn er onoverkomelijke breekpunten en zo ja, welke? 
  • Wat is jullie voorkeurscoalitie? 
  • Welke coalitievorm heeft uw voorkeur?
  • Wie is jullie kandidaat wethouder? (deze informatie is in dit stadium desgewenst vertrouwelijk)

Formatiedebat 27 maart

Na de verkiezingen is op dinsdag 27 maart het formatieproces gestart met een openbare bijeenkomst in de burgerzaal, onder leiding van burgemeester Annemieke Vermeulen.

In het eerste deel van de avond vroeg Annemieke Vermeulen aan de lijsttrekkers welke onderwerpen zij belangrijke vinden, en met wie zij de onderhandelingen in willen gaan. Inwoners kregen de kans hier op te reageren. In het tweede deel van de bijeenkomst stelde Liza Luesink van GroenLinks de informateurs voor. De informateurs, Victor Boldewijn en Rosalie Smit, vertelden over het proces dat zij nu ingaan. Een paar enthousiaste jongeren stelde kritische vragen aan het publiek.

De bijeenkomst was via een livestream te volgen. U kunt deze video terugkijken op ons Youtube-kanaal. Daar vindt u ook twee filmpjes waarin inwoners vertellen waar het nieuwe college aandacht voor moet hebben.

Video 1: Inwoners aan het woord: wat wil je het nieuwe college meegeven?

Video 2: Inwoners aan het woord: wat verwacht je van het nieuwe college?

De verkiezingen 21 maart

De uitslag van de verkiezingen bekijken.